2345 Arquitectes

notícies

01.08.2015
Nova WEB!!!
2345 Arquitectes
Us presentem el nostre nou espai web, que substitueix la imatge inicial del 2.007

Amb la nova orientació actualitzada, volem oferir una millor mostra del que és 23:45 Arquitectes, i mantenir una canal d’informació obert amb els visitants i clients.

Hi podeu trobar un recull de projectes diversificats, una llista de mèrits assolits al llarg dels anys de professió i un bloc de comunicacions i notícies que us poden ser d’interès.

Comencem el Curs 2015-2016 amb forces renovades!

24.05.2015
La nova ITE
El 27 de maig ha entrat en vigor el nou Decret d’ITE, Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici.
ENTRE D'ALTRES, S'INCORPOREN LES SEGÜENTS NOVETATS:

A. Inspecció tècnica d’edificis d’habitatges:
- Habitatges unifamiliars. S’incorporen els habitatges unifamiliars, excepte aquells en què la seva edificació principal estigui separada 1,5 m o més de la via pública, de zones d’ús públic i de les finques adjacents.
- Qualificació de les deficiències. S’amplia la graduació de la qualificació de les deficiències que es deriven de la inspecció de l’edifici a 4 nivells, incorporant, com a novetat, la qualificació d’important (molt greu, greu, important i lleu).
- Informe d’inspecció tècnica de l’edifici, IITE. S’amplia el seu contingut i caldrà que s’acompanyi de:
* Les recomanacions i terminis de les accions que cal dur a terme per a un correcte manteniment i conservació de l’edifici.
* Les recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i ecoeficiència de l’edifici.
* L’avaluació de les condicions bàsiques d’accessibilitat universal que identifiquin i recomanin les intervencions tècnicament viables.
- Certificat d’Aptitud. El certificat d’aptitud que emet l’Administració tindrà diferents períodes de vigència, segons la qualificació de les lesions identificades en l’informe ITE (3 anys amb caràcter cautelar per a edificis amb lesions greus i molt greus i mesures cautelars executades, 6 anys amb caràcter provisional per a edificis amb lesions importants i 10 anys per a edificis sense lesions o lesions lleus).
- Verificació tècnica. La vigència dels certificats d’aptitud amb caràcter cautelar o caràcter provisional queda condicionada a la verificació tècnica, en els terminis que especifica el Decret, realitzada per un tècnic, on es faci constar que les lesions no han incrementat el seu nivell de gravetat o ja han estat reparades.
- Programa de Rehabilitació. Una vegada la propietat de l’edifici disposa de l'Informe d'inspecció tècnica de l'edifici en què s’indiqui l’existència d’algun tipus de deficiències, la propietat haurà d’aprovar un Programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la reparació de les deficiències, podent-se dur a terme per fases.

B. Llibre de l’edifici dels edificis d’habitatges:
- Edificis de nova construcció o resultants d’una gran rehabilitació. S’amplia el seu contingut amb la incorporació del Manual de l’habitatge, per tal que la propietat dels habitatges pugui disposar d’informació detallada del mateix.
- Edificis existents. S’estableix l’obligatorietat per part de la propietat de formalitzar el Llibre de l’edifici a partir de la data de recepció de l’informe ITE i amb el contingut mínim que s’especifica en el Decret.
23.11.2014
Acaben les obres del Bloc dels Pescadors
2345 Arquitectes
Després de gairebé tres anys i mig de treball, s’han recepcionat les obres de rehabilitació del Bloc dels Pescadors a la Barceloneta.

El procés es va iniciar l’estiu del 2011 amb l’adjudicació del concurs promogut per Foment de Ciutat Vella, i durant dos anys es va redactar el projecte amb estreta col·laboració de l’Oficina del Pla de Barris de la Barceloneta. La implicació professional dels components d’aquesta oficina i l’immens treball a peu de carrer i d’obra durant dos anys han fet possible el que semblava gairebé una odissea. La rehabilitació del Bloc de 154 habitatges suposa la posada en comú de realitats molt diverses, i l’atenció a infinitat de casos.

El resultat final és una obra de caràcter unitari, que recupera els valors formals de l’edifici projectat per J.A. Coderch, i hi incorpora de manera respectuosa les necessitats d’infraestructures dels nostres dies.
23.02.2013
Opinió. Arquitectura iterable.
2345 Arquitectes
La discussió sobre si un edifici és bonic o interessant sigui probablement acadèmica. Ja és més difícil la distinció entre agradable, còmode, acollidor, encertat, integrat o discret. I és que quan els edificis no son peces singulars, la seva integració en l'entorn és una més de les funcions que li toca complir, al mateix nivell que el programa funcional composat per un llistat de peces i metres quadrats.

No hem d'oblidar que la integració no és mimetisme, si no complir amb una funció ambiental, de paisatge urbà. L'experiència ens demostra que com les bones sabates, als edificis els escau un cert acomodament temporal, i arquitectures com les de Correa Milà o Mitjans han esdevingut còmodes, agradables, i fàcilment iterables, sense perdre els seus valors, tot conformant una ciutat alhora interessant, agradable i integradora.

Però si l'arquitectura pertany a l'entorn, son els edificis repetibles? Aquella peça d'arquitectura prou potent per apropiar-se de l'entorn és a priori la primera candidata, però quin sentit té l'arquitectura singular repetida? La discussió sobre els valors arquitectònics de la Sagrada Família pot ser tan llarga com la pròpia obra, però en un aspecte l'acord és immediat: Déu meu, que no en facin una altra!
27.10.2012
24h Open House BCN
2345 Arquitectes
En l’edició d’enguany, el Festival d’Arquitectura 48H OpenHouse Barcelona, ha decidit incloure en la seva mostra l’edifici del carrer Regomir 7-9, també anomenat Edifici Termes, per la piscina Termal que es va descobrir en el subsòl durant les obres.

Aquest edifici, projectat i construït el nostre estudi entre els anys 2005 i 2009, permet per primer cop recuperar una part de les antigues termes romanes situades a l’entrada de la ciutat, i on el viatgers es preparaven o feien negocis abans d’entrar a Barcino pel Portal de Mar. Durant l’execució del projecte s’ha recuperat gran part d’una piscina, traces dels murs de les estances, revestiments hidràulics, clavegueram, i objectes com monedes, agulles, ceràmica, didals, sivelles o claus.

Dins l’edificació existent s’hi trobava una de les torres rodones que flanquejava la porta de Barcino, i que ha estat alliberada de revestiments moderns, mostrant-la en continuïtat amb la resta de la muralla. D’aquesta manera es pot contemplar amb continuïtat des de la porta, i passant per sota de l’edifici fins al pati de Correu Vell, una pany de muralla que seguia el camí de ronda que va envoltar Barcelona durant mil anys, des del segle III.

Per aconseguir-ho, el projecte ha consistit en elevar el programa funcional del Centre Cívic, situant-lo nou metres damunt la cota de carrer, i connectant amb l’existent Pati Llimona per damunt de la part romana de la muralla. D’aquesta manera ha estat possible respondre al ritme vertical marcat per la façana de carrer, mentre s’allibera un gran espai en planta baixa i entresòl, destinat a posar en valor les restes romanes. En aquest volum superior hi trobem aules del Centre Cívic, laboratoris i plató fotogràfic, una sala d’actes i dependències del Districte de Ciutat Vella.

Durant els dos dies del festival, jo mateix tindré l’oportunitat d’acompanyar els visitants per l’edifici i explicar-los una part de la història de la ciutat i de com es pot donar valor al patrimoni des de l’Arquitectura.
23.07.2012
La Terrassa Artística serà rehabilitada
2345 Arquitectes
L’estudi 23:45 Arquitectes Associats ha rebut l’encàrrec de la restauració de la Terrassa Artística, a l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta peça emblemàtica és obra de l’escultor Joan-Josep Tharrats.

La gran responsabilitat que implica aquest encàrrec es basa en la necessitat d’un desmuntatge peça a peça del trencadís de ceràmica esmaltada per a la reparació de la coberta de gairebé 750m2 que el suporta. Es fa imprescindible un treball de catalogació, restauració i reposició de les peces, que per la seva banda son impossibles de reproduir pel sistema de cocció i tria utilitzats.

S’ha previst una durada de les obres d’un any aproximadament, i un pressupost que s’acostarà als 500.000 € per al conjunt dels treballs.
06.03.2012
Inauguració de l'edifici Termes a Barcelona Televisió
2345 Arquitectes
Les obres de rehabilitació del Centre Cívic Pati Llimona i l’Edifici Termes han estat finalitzades, i l’Ajuntament ha organitzat un petit acte oficial de presentació, amb la presència dels responsables del Districte de Ciutat Vella, Museu d’Història de Barcelona, Responsables de Patrimoni, i la majoria d’intervinents en el llarg procés de dur a terme aquesta emblemàtica rehabilitació.

L’acte ha consistit en una visita comentada de l’edifici, començant per la zona de termes, la més emblemàtica, i després s’han recorregut les diferents dependències del Centre Cívic, tot comprovant la qualitat de les noves instal·lacions i la integració de les noves funcions en cada nivell, amb els elements patrimonials originals de l’edifici.

L’acte ha finalitzat amb una roda de premsa en la sala d’acte de l’Edifici Termes, on després de prendre la paraula diferents responsables de l’Ajuntament, s’han obert els torns de preguntes.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2012/03/14/centre-civic-pati-llimona-un-equipament-social-en-un-entorn-historic/
20.06.2015
Acaben les obres de la Terrassa Artística
2345 Arquitectes
La restauració d’uns dels mosaics més grans i més amagats de Barcelona s’ha completat aquest mes de juny. Els onze mesos de treballs han permès desmuntar el conjunt del mosaic, realitzar una nova formació de coberta, i recol·locar-lo de nou a partir de la detallada catalogació prèvia de cadascuna de les peces que formen el mosaic, més de 10.000 totes diferents.

Durant l’obra, a més del mosaic de la Terrassa Artística, s’ha intervingut en el sostre del vestíbul d’accés als edificis municipals, millorant la xarxa de desguàs, el sistema d’il·luminació, resolent patologies provocades per les infiltracions i restaurant el cel ras de llistons de fusta.

La finalització de l’obra, d’un nivell de restauració altament delicat, suposa la culminació d’un projecte iniciat el 2012 amb un treball de recerca i proves in-situ per determinar la manera òptima de restaurar la Terrassa i mantenir tant l’edifici en ús com assegurar la preservació del bé patrimonial.
04.02.2015
Acaben les obres del Bloc de Sant Ramon
2345 Arquitectes
El setembre de 2013 començaven les obres de rehabilitació d’aquest bloc d’habitatges situat en ple cor del barri del Raval de Barcelona. L’inici dels treballs, amb un enderroc difícil i una actuació curosa de reconeixement arqueològic, va ser molt intens. Superada aquesta primera fase, les obres s’han dut a terme amb fluïdesa.

En destaquen el pati central enrajolat amb peces esmaltades de 10x10cm, alternant rajoles brillants amb altres mats, es visible des del carrer i oferint una qualitat ambiental inigualable a les estances dels habitatges que hi tenen obertures, actuant com una tercera façana.

Els locals comercials situats a banda i banda de l’escala d’accés disposen de sortida al pati posterior, acabat amb graves procedents del reciclatge de material de la pròpia obra, i amb dos til·lers grocs que actuaran de filtre solar.

El resultat final ha estat l’esperat, un edifici lluminós i de qualitat, amb un nivell d’acabats lleugerament superior al previst inicialment.
23.10.2013
Es presenta la web serie El Bloc dels Pescadors en roda de premsa
2345 Arquitectes
S’acaba de presentar la web “Bloc dels Pescadors”. És una websèrie documental que segueix el procés de mediació entre tècnics de l’Ajuntament de Barcelona, arquitectes i veïns per aconseguir la rehabilitació del bloc dels Pescadors, al barri de la Barceloneta.

L’autor n’és Andeu Meixide ( https://about.me/andreumeixide ), arquitecte de formació que ha basat la seva activitat professional en el cinema i la imatge.

El treball recull la història de la Barceloneta i el seu procés de transformació a partir del seguiment de les obres de rehabilitació d’un dels edificis més singulars de la Barceloneta.
L’anomenat Bloc dels Pescadors és una obra de J.A. Coderch, que gràcies a la intervenció de l’oficina del Pla de Barris ha assolit la capacitat per fer-ne una rehabilitació d’elements comuns.

El projecte de rehabilitació, redactat pel nostre estudi, ha implicat un intens treball de camp per resoldre l’extensíssima casuística de cadascun dels pisos que s’han anat transformant al llarg dels 60 anys de vida de l’immoble. La voluntat de recuperar tant la seguretat constructiva del Bloc, com el seu valor patrimonial ha estat l’eix del projecte i els treballs que encara es troben en curs.
23.11.2012
Guanyem concurs Bloc Sant Ramon.
2345 Arquitectes
L’estudi 23:45 Arquitectes ha estat guanyador del concurs convocat per Foment de Ciutat Vella per a la rehabilitació integral d’un bloc d’habitatges al carrer de Sant Ramon, 6, al barri del Raval de Barcelona.

La proposta presentada pel nostre estudi s’aboca a fer una arquitectura curosa amb l’entorn i integradora, alhora que proposa uns habitatge amb el mínim consum energètic mitjançant sistemes passius. Els trets principals han estat un gran pati central obert, que actua com a tercera façana de l’edifici, i habitatges passants, en els que totes les peces son exteriors i lluminoses.

S’ha respectat la façana de carrer i se n’ha proposat una de nova a l’interior d’illa, per la impossibilitat de recuperar la original. Així mateix s’ha fet una tria de materials de baix impacte ambiental.

És previst començar el projecte d’immediat, i les obres a la primavera vinent.
23.08.2012
Opinió. Arquitectura espectacle.
2345 Arquitectes
Reflexió sobre l'arquitectura de primera línia que es fa al món, arquitectura mediàtica i formalista, amb la seva gran última expressió als Jocs Olímpics de Beijing.

No s'aprecia direccionalitat, només formalismes, materials i tecnologia. Potser encara no sabem què n'hem de fer, de tot el ventall tècnic que hi ha a disposició de l'arquitecte, i ens hem perdut en un mar de recursos. Ja deia Mies "la missió de l'arquitectura no és inventar formes". D'acord, no cal anar 50 anys enrere, però on son els nous usos o ideologies?

L'arquitectura, per primer cop en molts anys no s'enfronta a sí mateixa, no hi ha bàndols ni corrents crítics. En els congressos només es parla de sostenibilitat i tercer món. D'acord, però això no genera arquitectura nova. La inclusió de criteris d'ecoeficiència en el disseny arquitectònic s'assembla massa al compliment d'una més de les moltes normatives que afecten al procés constructiu, però aquí parlem de cap on va el disseny d'edificis.

Actualment l'arquitectura torna a ser un mitjà de demostració de poder, com no ho havia estat des del feixisme de mitjans del S XX. I fins i tot allà hi havia una contraposició entre l'arquitectura moderna i l'arquitectura del poder, hi havia una implicació social i política de l'arquitectura. Recordem com Stalin va acabar amb el constructivisme en dos anys o què va fer Hitler amb la Bauhaus. A Itàlia el procés va ser diferent, perquè es va optar per la reinterpretació clàssica, i si bé es va començar amb la glorificació de la guerra com a motor per a la creació, el futurisme va posar la llavor per al nou racionalisme italià, i va permetre que més endavant acabessin apareixent figures com el mateix Terragni, que sí encaixava amb els corrents moderns europeus.

Aquest cop però, no hi ha corrents polítics ni socials, tan sols poder econòmic. A la Xina, la gran majoria d'estats reconeixen la vulneració dels drets humans, però els jocs se celebren tranquil·lament, en mig d'una demostració de poder econòmic, que tot el món venera. I el mitjà és l'arquitectura. Estadis, pavellons i edificis singulars se succeeixen en una vasta extensió. Sense lligam, sense continuïtat, sense unitat. Són un seguit de fites, que es mostren molt innovadores, cadascuna a la seva manera, i òbviament, molt cares.

Probablement ens trobem en una situació semblant a la del Barroc. És clar que hi ha bons i mals arquitectes, arquitectura millor i pitjor, però vam haver d'esperar 300 anys per poder començar a veure coses realment noves.
23.04.2012
Nou estudi.
2345 Arquitectes
23:45 Arquitectes SLP Roger Montoto ha traslladat la seva seu al carrer Saragossa 103.

Aquest canvi respon a la voluntat de l’estudi d’oferir un servei més proper, especialitzat en les persones, concentrant l’oferta, i ampliant els serveis.

La nostra experiència en equipaments i Rehabilitació, es veu ara enriquida amb la incorporació de l’Arquitectura tècnica i el Management de projectes.

Properament us seguirem informant de les novetats i millores en els nostres Serveis i canals de comunicació.
10.07.2010
Adjudicació de la rehabilitació de l'antiga seu de SEAT
2345 Arquitectes
L’estudi 23:45 Arquitectes, formant equip amb Barny Enginyers, ha estat adjudicatari del projecte per a la reforma de l’edifici de les antigues oficines de Seat a la Zona Franca. Es tracta d’un projecte amb un pressupost d’obra estimat proper als 5 milions d’euros.

El projecte contemplarà la reforma interior i l’adequació de les instal·lacions i serveis, per tal d’acollir empreses del mon audiovisual, tant residents com visitants, i servirà per tant de suport al desenvolupament de tot el sector BZ, on es construiran platós de rodatge i serveis annexes. El programa contempla la ubicació de diferents tipologies d’oficina en les plantes superiors, amb espais comuns de relació. En la planta baixa se situaran les empreses visitants o de rotació i una cafeteria, sala de projecció, i altres serveis comuns. En el soterrani es concentren els bucs de gravació i postproducció audiovisual.

S’ha proposat un edifici que manté l’essència vintage de l’edifici existent i que manté alguns elements característics, com revestiments de gressite, paviments o portes de fusta, i incorpora altres elements contemporanis com làmpades, escales de vidre i divisòries interiors, amb clara voluntat d’avantguarda però respectuoses amb el caràcter original de l’edifici.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat