2345 Arquitectes

projectes

Bloc dels Pescadors
Plaça del Llagut, Barcelona
Foment Ciutat Vella
2.015.000 €
Projecte 2011-2012 /
Execució 2013 - 2014
Roger Montoto i Manent
Rehabilitació dels elements comuns del Bloc dels Pescadors de la Barceloneta
L'edifici és un projecte original de JA Coderch dels primers anys 50, promogut per l'Instituto Nacional de la Marina per tal d'eliminar part de les barraques de la platja i oferir més allotjament als pescadors del barri.

La rehabilitació preveu des de la reparació d'elements malmesos com cobertes o frontals a balcons fins a la recuperació de la imatge més fidel possible a l'aspecte original de les façanes, tot recuperant balcons ocupats i uniformitzant fusteries i persianes.

L'objectiu final és la posada en valor d'un edifici icònic pel seu valor patrimonial i documental com a peça singular de l'habitatge social produït a mitjans de segle.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat