2345 Arquitectes

projectes

Terminal Internacional de cafè i cacau
Álvarez de la Campa, Port de Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
3.900.000 €
Projecte 2006 /
Execució 2009
Roger Montoto i Manent
Rehabilitació d’una nau d’emmagatzematge de cafè verd al port de Barcelona
La nau objecte del projecte és una peça rectangular de 8.750 m2, que es distribueix en planta baixa, amb una petita construcció interior per oficines i serveis de planta i pis. L’edifici està situat en una àrea de transport i emmagatzematge de mercaderies, bastant exposada als agents atmosfèrics, amb l'agravant de trobar-se en un ambient marí, que és especialment agressiu.
El projecte de reparació de la nau consisteix en mantenir les façanes i el seu aspecte original, reparant acuradament les patologies existents, i en substituir totalment la coberta, a causa del seu mal estat, eliminant els elements horitzontals actuals deixant únicament els pilars de formigó armat per aprofitar-los amb la nova coberta.
L’interior de la nau es planteja com un espai únic, sense divisió horitzontal ni vertical. Es mantenen els accessos i el funcionament i distribució actuals de la nau.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat