2345 Arquitectes

projectes

Centre Cívic Pati Llimona. Edifici Termes
Carrer del Regomir, 7-9. Barcelona
Foment de Ciutat Vella
4.704.000,00 €
Projecte 2006 - 2008 /
Execució 2009 - 2011
Roger Montoto, Pere Riera
Ampliació del Centre Cívic i Jaciment Romà al carrer del Regomir
L’edifici del carrer del Regomir 7-9 era un bloc d’habitatges construït el segle XIX sobre construccions preexistents, i adossat a la muralla romana de l’antiga Barcino.

El projecte ha consistit en elevar el programa funcional del Centre Cívic, situant-lo nou metres damunt la cota de carrer, i connectant amb l’existent Pati Llimona per damunt de la part romana de la muralla. D’aquesta manera ha estat possible respondre al ritme vertical marcat per la façana de carrer, mentre s’allibera un gran espai en planta baixa i entresòl, destinat a posar en valor les restes romanes. En aquest volum superior hi trobem aules del Centre Cívic, laboratoris i plató fotogràfic, una sala d’actes i dependències del Districte de Ciutat Vella.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat