2345 Arquitectes

projectes

Casa Baró
Carrer del Molí 4, Estamariu, Alt Urgell
Lluís Baró i Garrido
103.360 €
Projecte 2005 /
Execució 2010
Roger Montoto i Manent
Habitatge unifamiliar aïllat a l’Alt Urgell
La idea del projecte és la construcció d’un habitatge amb una alta capacitat d’integració i inserció en l’entorn, aprofitant al màxim les condicions geogràfiques, com són les vistes que ofereix el solar en direcció sud-est cap a la Serra del Cadí, i la interessant disposició dels murs de pedra originals, així com una topografia complexa tant en desnivells com en cotes del terreny.
Es planteja des del començament l’ús de materials de la zona: aplacat de pedra per les façanes, fusteries de fusta i coberta de teula. Tots els elements constructius de l’edifici volen establir una clara harmonia entre l’habitatge nou i els existents.
Pel que fa a la composició geomètrica de l’habitatge, el disseny en planta és de tipus exterior-interior, per tant el perímetre projectat no és res més que la posició actual dels
murs existents. Simplement es practicarà dins de l’edifici una sèrie de divisions per resoldre els espais d’ús quotidià.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat