2345 Arquitectes

projectes

Nau Industrial al Prat de Llobregat
C. 113 s/n. Polígono Industrial Pratense, El Prat de Llobregat
Gearbox del Prat, S.A.
1.180.000,00 €
Projecte 2005 /
Execució 2006
Roger Montoto i Manent
Nau industrial al Polígon Pratenc per a la fabricació de components d’automòbil
La construcció de la Nau industrial es planteja com un únic volum, de formes netes, que responen a les necessitats programàtiques del promotor. El nou edifici s’adossarà a la planta de foneria existent.
La Nau es planteja com un espai diàfan, sense divisions horitzontals. Consta de diversos accessos, tant des de l’exterior com de comunicació amb la planta de foneria actual.
L’estructura horitzontal està formada per perfils metàl•lics, mentre que l’estructura horitzontal és de pilars de formigó armat sobre una retícula modular. La coberta es planteja a dues aigües, amb un tancament de xapa modular opaca i translúcida alternativament, com a il·luminació natural.
Pel que fa als espais exteriors, s’enjardinarà el perímetre dels espais immediats a l’edificació, mitjançant la utilització d’un petit talús de gespa i arbres tipus xiprer.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat