2345 Arquitectes

projectes

Bloc d’habitatges a Borriana
Carrer Bernat Guillem d'Entença 39-41, Borriana (Castelló)
VOPI-4 S.A.
229.935 €
Projecte 2005 /
Execució 2007
Roger Montoto i Manent
Edifici plurifamiliar entre mitgeres a Borriana, Castelló
L'edifici projectat és conseqüència de les característiques del solar, el programa de necessitats i les volicions del client. Aquestes són:
- Màxima qualitat d'espais amb un òptim aprofitament de les superfícies disponibles.
- Integració en l'entorn.
- Acabats interiors i exteriors amb materials de la zona.
- Màxima simplicitat tipològica, volumètrica i constructiva.
L'edifici està projectat cercant el màxim aprofitament de l'espai disponible, sense comprometre la qualitat dels habitatges que el componen. D'aquesta manera, se situen dos habitatges per planta, que s'obren a façana de carrer i façana posterior, permetent tenir ventilació creuada. Tots els dormitoris s'obren a façana, a partir de la creació d'un pati posterior, obert al pati d'illa, que permet ventilar i oferir vistes als dormitoris que hi recauen.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat