2345 Arquitectes

projectes

Cases Raspall
Carrer Tagamanent 2-4, Barcelona
INVER-FORMA 2000, S.L.
Projecte 2001 /
Execució 2003
Roger Montoto i Manent
Reforma de tres habitatges en planta baixa al barri de Gràcia
La proposta redistribueix totalment la planta baixa d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres, mantenint la caixa d’escala de veïns, per obtenir tres habitatges dúplex. L’accés a cada un d’ells és directe des de carrer, i es defineixen dues tipologies.
Els habitatges 1 i 2, que són simètrics entre sí, tenen com a element singular, una escala lleugera situada en el centre de l’espai, esdevenint l’únic separador dels diferents àmbits. L’habitatge 3, en cantonada, amb estances més compartimentades, es desenvolupa a tres nivells, generant espais a diferents alçades.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat