2345 Arquitectes

projectes

Mercat provisional de Sant Adrià
Carrer de Santa Caterina, Sant Adrià del Besos
Ajuntament de Sant Adrià del Besòs
532.786 €
Projecte 2011 /
Execució 2011
Roger Montoto i Manent i Iban Àlvaro Sànchez
Seu temporal per al Mercat Municipal de Sant Adrià de Besòs
El nou Mercat Municipal Provisional es va projectar seguint els criteris de màxima funcionalitat, i mínim impacte sobre la xarxa urbana de serveis, i la urbanització de l'entorn.

Es tracta d’un edifici rectangular, de 50 per 15 metres, situat sobre un lateral de l'Avinguda de Santa Caterina, al costat del Parc de Rosa Sensat, amb accés lateral per a serveis.

L’estructura és de formigó prefabricat i la façana de l'edifici de panells de formigó pintat, amb dos accessos per al públic. A l'interior hi ha clarament diferenciades la zona de botigues i la de serveis. L'àmbit destinat a les parades és un espai diàfan, amb l'estructura perimetral i coberta a una aigua. Les parades es distribueixen perimetralment i en dues illes centrals, amb amplis passadissos de circulació. La zona del mercat destinada a serveis es troba completament diferenciada de la zona de venta. Aquests espais inclouen els lavabos, magatzems de producte, compactadora i sales d'instal•lacions.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat