2345 Arquitectes

projectes

Parc Central de Vinaròs
Vinaròs (Castelló)
Ajuntament de Vinaròs
2.733.693 €
Projecte 2006 /
Execució ---
Roger Montoto, Carles Casamor, Marta Gabás, Isabel Monterde, Anna Ribas
Concurs d'idees per al Parc central del municipi de Vinaròs, Castelló
Proposta finalista per al nou parc i serveis de lleure a l’exterior.

El nou Parc Central, malgrat la seva gran dimensió respecte del municipi al que pertany, cerca la integració en el teixit de la ciutat, mitjançant una topografia plana i la continuïtat de la trama urbana, de tal manera que generi nexes de connexió entre diferents àmbits, i d'aquesta manera permeti consolidar el futur creixement urbà de Vinaròs, tot dotant a la ciutat d'un nou espai de centralitat que relacioni els equipaments municipals i els usos culturals que es recolzaran en el parc.

L'àmbit es projecta a partir de la manipulació d'imatges d'espais naturals principalment agrícoles per introduir-los a la ciutat, jugant amb les contradiccions entre allò natural i allò artificial. En cap moment el parc es planteja com la fotografia d'un espai natural. Es consideren els conreus agrícoles, els horts, els marges amb plantacions d'ametllers, oliveres, garrofers, etc. formant zones d'arbrat autòcton, àrees d'horta i espais de caràcter urbà, tot això tractat des de l'abstracció de formes i funcions que permetin la seva integració.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat