2345 Arquitectes

projectes

Piscina Municipal de Premià de Dalt
Premià de Dalt
Ajuntament de Premià de Dalt
3.180.000 €
Projecte 2007 /
Execució ---
Roger Montoto i Manent
Concurs d'idees per a la nova piscina coberta a Premià de Dalt
Proposta finalista per al nou edifici de serveis esportius a construir en el municipi.
El nou edifici planteja una volumetria orgànica, flexible i lleugera, que s'adapta al terreny i a l'entorn, responent amb coherència a cada orientació. Fugint de la geometria tòpica de la capsa, tan rígida, les façanes es generen mitjançant un joc de plans, que giren i se sobreposen, responent així, mitjançant un únic llenguatge, a les exigències de cada àmbit. D'aquesta manera, les façanes nord i oest, enfrontades a vials, són més tancades, mentre que les façanes est, i sobretot sud, es projecten sobre el vessant, obrint-se completament i projectant l'espai que contenen. D'aquest senzill mecanisme en resulta un espai interior ric, ben il•luminat, i protegit alhora que projectat a l'exterior.
Sobre el vas de la piscina, la coberta s'obre al cel, com si reflectís l'aigua, i forma un gran lluernari de vidre mat.
L'espai exterior, en pendent, s'enjardina amb una combinació d'arbrat autòcton i llargs bancs, que se situen perpendicularment al pendent.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat