2345 Arquitectes

projectes

Antiga seu SEAT
Carrer Número 2, Zona Franca de Barcelona
Consorci de la Zona Franca de Barcelona
5.000.000,00 €
Projecte 2010 /
Execució
Roger Montoto, Iban Àlvaro, Víctor Barnés
Rehabilitació per a seu de productores audiovisuals a les antigues oficines de SEAT Zona Franca
El projecte s'emmarca dins el sector BZ, futur parc audiovisual de Catalunya. El gran edifici d'obra vista dels anys 60 s'organitza en dues ales simètriques a partir d'un gran hall central, culminat per un lleuger mur cortina de vidre i fusteria d'acer de petit format.

La reforma preveu l'habilitació d'espais de les plantes superiors per a oficines de productores, sales de reunions i projecció, així com serveis annexes. En la planta soterrani se situen els bucs de gravació i post-producció audiovisual. En el gran hall central es crea una nova escala i espai de relació entre els nivells superior i inferior.

El projecte manté l'estructura funcional de l'edifici, alhora que integra i potencia l'esperit i la imatge de l'arquitectura i l'estil tan marcats d'una època. Es mantenen paviments i fusteries, mentre que sostres, il•luminació i acabats es posen al dia amb solucions marcadament actuals, però mantenint el diàleg i la integració amb les solucions existents. El resultat és un edifici amb personalitat i modern que integra activament els estils i solucions dels anys 60.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat