2345 Arquitectes

Política de privacitat

Informació sobre protecció de dades
Denominació social Identitat: 23:45 ARQUITECTES ASSOCIATS, S.L.P.
Dir. Postal: Carrer Saragossa, 103 baixos 2ª, CP. 08006 de Barcelona.
Tfn: 93.310.35.55
Email: estudi@2345.cat
Finalitat Para què usem les dades?
Les seves dades personals seran exclusivament utilitzades per la prestació, seguiment i facturació dels serveis encomanats.
Així mateix les seves dades de contacte podran ser utilitzades per informar-lo de les activitats del nostre despatx.
Quant temps custodiem les dades?
Tota la documentació relacionada amb el seu projecte, juntament amb les seves dades personals, seran custodiades pel despatx per fer front a possibles responsabilitats, d’acord als terminis establerts en la normativa vigent en cada moment.
En cas de fer-nos arribar el seu CV, el mantindrem durant un període d’un any, passat el qual procedirem a la seva destrucció.
Legitimització El tractament de les seves dades està basat en el compliment del contracte de serveis encomanat i, en el cas dels usos comercials, en el seu consentiment.
Destinataris Cessions de dades a tercers
Les seves dades personals poden ser eventualment comunicades a tercers col·laboradors que participin en el disseny o execució del projecte. En tot cas l’accés dels col·laboradors a les dades, està subjecte a contractes de confidencialitat signats i vigents.
Drets Tenen dret a:
  • Accedir a les dades personals.
  • Rectificar les dades personals.
  • Suprimir les dades personals.
  • Presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels teus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades o davant l'agència autonòmica de protecció de dades, en cas que existís.
Ser informat de qualsevol incidència de seguretat que pugui afectar als seus drets.
© 23:45 Arquitectes | Política de privacitat